Projectverantwoordelijke Burgerlijke Bouwprojecten

Beschrijving

Je controleert, beheert, plant en ontwikkelt de weginfrastructuur en de kunstwerken (bruggen en tunnels) om een gemakkelijke en veilige toegang tot alle luchthavengebouwen en -installaties voor de gebruikers te garanderen. Je formuleert je opmerkingen over elk dossier en verstrekt alle hulp en informatie om te zorgen dat de projecten de toegankelijkheid van de luchthaven zo weinig mogelijk aantasten. Je presenteert en verdedigt deze dossiers binnen de werkgroep “cockpit traffic”. Je verwittigt de directie en doet aanbevelingen bij “conflicten” tussen verschillende projecten die een risico inhouden wat betreft de toegankelijkheid van de luchthaven. Je stelt procedures op.
Je steunt, adviseert en controleert de landmeters in hun rol van bewaker van het onroerend vermogen.

Als Projectverantwoordelijke sta je in voor voorontwerp, ontwerp en studies: Je leidt de verschillende projectfasen volgens de algemene principes van het PMO (Program Management Office). Je onderzoekt, bestudeert, vergelijkt en evalueert de verschillende vaak complexe en soms innoverende technische oplossingen. Je stelt een budget en bijzonder bestek op conform de wetgeving en normen. Je presenteert en verdedigt de dossiers bij je hiërarchie en bij de directie. Je leidt de onderhandelingsprocedure met de verschillende inschrijvers.

Je leidt en controleert de uitvoering van de opdracht, delegeert het dagelijkse toezicht aan de werfopzichters en de veiligheidsverantwoordelijke (eventueel het studie- en controlebureau) tot de complete verwezenlijking van het project en neemt daarbij alle initiatieven om te zorgen dat de CSF’s en KPI’s worden gerespecteerd. Je neemt alle kritieke beslissingen van technische en organisatorische aard, rapporteert maandelijks over de situatie aan de hiërarchie en communiceert regelmatig met de stakeholders.

Als Infrastructuurbeheerder (wegen en kunstwerken) volg je de evolutie van de verschillende reglementeringen. bestudeer je de evolutie van de technieken en producten op de markt. Je neemt deel aan conferenties en legt contacten met andere beheerders en specialisten. Je onderzoekt en controleert de verslagen en neemt alle nodige dringende maatregelen om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren. Je raadpleegt gespecialiseerde externe firma’s. Je analyseert de resultaten van ter plaatse verrichte controles. Je brengt verslag uit bij de Head of Outside Infrastructure en stelt oplossingen voor om een duurzame technische kwaliteit van de infrastructuur conform de toepasselijke normen te verzekeren. Je stelt een actieplan op lange termijn op (beheer, planning, budget).Je bent verantwoordelijk voor de inventaris van kabels en leidingen op de terreinen, zowel deze van eigen installaties als van derden. Je zorgt voor een correcte communicatie en uitwisseling met het platform.
Als leidinggevende superviseer, adviseer, motiveer en ondersteun je je directe en indirecte medewerkers bij de realisatie van hun doelstellingen.

Je bent actief lid van verschillende werkgroepen en volgt projecten van derden – studie en uitvoering – op voor een behoorlijke integratie van die projecten binnen de luchthaven.

Vereisten

Je hebt een Master diploma burgerlijk of industrieel ingenieur

Je hebt minimum 10 jaar nuttige ervaring als verantwoordelijke burgerlijke bouwprojecten en belangrijke wegenwerken (studie en opvolging) en hebt de nodige ervaring als leidinggevende

Ervaring op het gebied van luchthavens en een goed inzicht in alle dwingende eisen van een project die belangrijke strategische gevolgen kunnen hebben voor de luchthaven (bestaande infrastructuur, ontwikkeling van de infrastructuur op lange termijn, geheel van stakeholders, lokale en federale politie, gemeentelijke verantwoordelijken, mobiliteit…) zijn een pluspunt.

Kennis wat betreft de normen en aanbevelingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de ontwikkeling van een internationale luchthaven zijn een pluspunt.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels

Solliciteren