Senior Coördinator & Planner

Beschrijving

Als Senior Coördinator & Planner assisteer je deprojectleider en ben je mee verantwoordelijk voor de projectmatige organisatie,voorbereiding, planning, uitvoering en nazorg van revisies (van A tot Z). -Je stelt de ‘revisie scope’ op in overleg met je contacten binnen Operations en Maintenance

Je bewaakt mee het SAP PM proces tot en met de revisiebestellingen i.s.m. de betrokken diensten.

Je werkt een gedetailleerd uitvoeringsplan uit, rekening houdend met ‘fall back’ scenario’s.

Je doet de logistieke voorbereiding van revisies.

Tijdens de revisies:

Tijdens de uitvoering van de revisie, bewaak je nauwgezet het uitvoeringsplan, de veiligheidsafspraken, de kwaliteit,…

Je overlegt met de senior onderhoudstechnici zodat de revisies zo vlot mogelijk verlopen

Je werkt probleemoplossend op basis van je ruime technische expertise

Je rapporteert systematisch elke afwijking aan de respectievelijke projectleider

Na de revisies:

Je coördineert/organiseert de nazorg van de revisie

Vereisten

Je beschikt over een technisch diploma graduaat of je hebt gelijkwaardige ervaring

Je hebt eenbrede algemene kennis en ervaring in mechanisch, elektrisch en/of I&Conderhoud

Je hebt ervaring met projectwerking en kan nauwgezet werken

Je bent bereid bijkomende opleiding te volgen

Je kan je vlot behelpen in het Frans en Engels

Je bent een efficiënte teamwerker die graag autonoom werkt

Je bent klantgericht en communiceert vlot

Je beschikt over sterke organisatorische en leidinggevende vaardigheden

Je bent flexibel en bereid je te verplaatsen naar de verschillende sites

Meer info : cvr@brainbridge.be

Solliciteren