Site Inspector HV

Beschrijving

Het Departement Sites volgt de uitvoering van de werken op de werven op conform de bestekken en dus met respect voor de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid. In het kader van bovenleidingsprojecten in Vlaanderen zoeken we een Site Inspector High Voltage van de spoorweginfrastructuur in Vlaanderen

ADMINISTRATIEF BEHEER VAN DE WERVEN

Dagelijks rapporteren over het verloop van de werkzaamheden aan de Site Leader

Controlefiches invullen en nakijken

De niet-conformiteiten rapporteren aan de Site Leader

Deelnemen aan de opstelling van het “As-built” dossier

Deelnemen aan de opmaak van de opmetingsstaten als input voor de vorderingsstaten

De stand van zaken controleren en documenteren

OPERATIONEEL BEHEER VAN DE WERVEN

De conformiteit van de uitgevoerde werken controleren (plannen, technische voorschriften, …)

Voorbereiding van de werken (vb. pikettering,….)

De veiligheidsprocedures correct toepassen

De milieuvoorschriften laten toepassen

Toezien op de geldigheid van brevetten

 VEILIGHEID EN PUNCTUALITEIT

Proactief toezien op de veiligheid en de stiptheid (vb. door onverwijld te communiceren over gevaarlijke situaties)

Actieve deelname bij het onderzoek naar een incident of ongeval

Waken over de bescherming van kabels en leidingen

Vereisten

Je hebt een diploma hoger technisch secundair onderwijs (A2) en je hebt 2 tot 5 jaar werfervaring of gelijkwaardige technische kennis van elektromechanica / mechanica

Je hebt ervaring met het opmaken van werfverslagen;

Je vat je werk steeds nauwkeurig op;

Je bent communicatief en werkt graag samen in een groep van medewerkers en in een gestructureerde organisatie;

Je bent flexibel en kan je aanpassen aan veranderende werkomstandigheden en -voorwaarden op de werven;

Je bent tevens bereid regelmatig nacht- of weekendwerk te doen;

Je bent bereid bijkomende opleidingen te volgen in je vakgebied alsook specifieke opleidingen over veiligheid en over spoorwegexploitatie;

Je hebt een goede kennis van het Nederlands, kennis van het FR is een plus

Locatie: Vlaanderen

Meer info: cvr@brainbridge.be

Solliciteren