Planning Expert / Werkvoorbereider

Beschrijving

Als Planning Expert ben je binnen de afdeling Asset Management verantwoordelijk voor de planning en de voorbereiding van onderhouds- en vernieuwingsprojecten voor de spoorwegen in jouw regio.

Je werkt samen met de interne technische diensten, spoorwegondernemingen en onderhandelt met contractors om de werkzaamheden te coördineren en de impact ervan op het treinverkeer te beperken en zo de regelmatigheid ervan te garanderen.

Binnenkomende projectorders worden door de planning expert geanalyseerd en de technische aspecten met de juiste personen besproken om tot een juiste inschatting te kunnen komen van de benodigde personen en materialen. Als planning expert schakel je de juiste mensen in op de juiste “time slots” en wordt de nodige informatie omtrent materialen en doelen meegegeven. Er wordt gebruikt gemaakt van een planningstool en SAP om reservaties van materiaal en personeel correct, tijdig en efficiënt in te plannen.

Vereisten

Je hebt een hoger diploma maar bent vooral in het bezit van een gezonde technische kennis (bijv. werfervaring) en hebt ervaring met project- of planningsmanagement. De infrastructuur -en logistieke wereld boeit je waarbij je problemen ziet voor ze zich voordoen.

Je bent communicatief en volgt de zaken nauwlettend op. In deze rol neem je initiatief en spreek je de nodige mensen aan om de objectieven te realiseren.

Ervaring met project- of planningsmanagement

Vlot in team kunnen werken met collega’s

Sterk analytisch vermogen

Bekwaam om verbetervoorstellen te formuleren en te implementeren

Comfortabel om op termijn een coachende/aansturende rol op te nemen

Stressbestendig, nauwkeurig en georganiseerd

Technische affiniteit om specifieke zaken snel op te kunnen pikken

Nederlandse taal machtig en een goede kennis van de tweede landstaal

Jobgerelateerde competenties

Domein: Planning

Technische steun verlenen aan de productie, de logistiek, …

Voorraadbeheer en de bevoorrading van werkplaatsen, productielijnen en machines superviseren

Productiestromen en het beheers- en opvolgingssysteem bepalen

Transport en de circulatie van de inkomende of uitgaande productiestromen organiseren en regelen

Productiefases bepalen of ze wijzigen op basis van vastgestelde afwijkingen

Productie tussen de locaties, de werkplaatsen en de productielijnen verdelen en plannen op basis van specificiteiten en beschikbaarheid van de installaties

De uitvoerbaarheid van de bestellingen bestuderen De capaciteit en de beschikbaarheid van productiemiddelen, materialen, … bepalen

Persoonsgebonden competenties

Resultaatgerichtheid

Samenwerken als hecht team

Zelfstandig werken

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Contactvaardig zijn

Regels en afspraken nakomen

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Creatief denken (Inventiviteit)

Plannen (= ordenen)

Klantgerichtheid

Commercieel zijn

Omgaan met stress

Leervermogen hebben

Meer info: cvr@brainbridge.be

Solliciteren